Laserlysets virkning


Laserlysets virkning på kroppen kan opdeles i
4 hovedpunkter:

1. En antiinflammatorisk virkning (betændelseshæmmende virkning)
Denne virkning skyldes, at laserlyset stimulerer de celler, der kontrollerer betændelsesforløbet. Virkningen ses i form af mindsket hævelse, mindre rødmen og ømhed.

2. En direkte smertehæmmende virkning
Denne virkning opstår ved, at der frigøres endorphiner ved stimulering af nervecellerne, samt at laserlyset via sin indflydelse på inflammation kan mindske afgivelsen af stoffer, der øger smertereceptorernes følsomhed. Arbejdes der med stimulering af nervepunkter, er denne smertehæmmende virkning meget værdifuld.

3. Øget frigivelse af forskellige byggematerialer fra cellerne
I første række er det proteinet collagen fra fibroplasterne, der har betydning. Collagen indgår som bekendt i næsten alt væv, og ikke mindst i det underste hudlag. En øgning af collagendannelsen er afgørende for laserlysets virkning på heling af sår. Desuden er collagenproduktionen ansvarlig for, at der ikke dannes arvæv, når vævsskader behandles med laserlys.

4. Frigørelse af affaldsstoffer fra cellerne
Denne virkning har stor betydning for behandling af vævsskader, blodansamlinger, ophobninger, blokeringer m.m. Laserlysets egenskaber giver et øget immunforsvar, bedre cellefunktioner og forbedre dermed kroppens evne til hurtigere at hele ved sygdom og skader!